Velkommen til grundejerforeningen Vasegården i Solrød  

 

 
 
Den kommende generalforsamling afholdes onsdag d. 29/3-17 kl. 19.30 se mere under generalforsamling og regnskab/budget.  
 
Alle hundeejere skal desuden fortsat huske at fjerne deres hundes efterladenskaber.