Velkommen til grundejerforeningen Vasegården i Solrød  

 

 
 
Støjvolden i de nordlige ende (Ud mod motorvejen) af Vasegården forlænges med 175 meter, så den drejer mod øst langs Cementvej (Se mere under sidste nyt)
 
Vinteren står for døren.......husk nu at få skovlet sne, når denne kommer!
  
Alle hundeejere skal desuden fortsat huske at fjerne deres hundes efterladenskaber.