Vasegården, 2680 Solrød Strand

Vasegården er en bebyggelse som består af 61 ejerrækkehuse på 117-120 kvm. i 2 etager og ligger i Solrød Kommune. Solrød kommune er en kommune 30 km. syd for København og har et areal på 40 km² med ca. 21.000 indbyggere.

Bebyggelsen Vasegården er opført i 1979 på udstykningen fra den oprindelige “Vasegård”.

Vasegården var i tidernes morgen en fæstegård under Vallø Stift. Bygningerne til gården lå, hvor Tåstrup-Køgevejen krydser motorvejen, og var indtil midten af fyrrene i familien Jørgensens eje. På dette tidspunkt køber F.L. Smidt koncernen gården for at kunne anvende den del af Karlstrup Kalkgrav, som hørte til Vasegården. Den øvrige jord og gården forpagtes ud til Jørgensens som bebor den indtil motorvejen anlægges i slutningen af 60’erne, hvor bygningerne bliver revet ned.

Jorden forpagtes indtil midten af 70’erne stadig ud til medlemmer af familien Jørgensen, hvor den bl.a. udstykkes til rækkehuskvarteret som er opført af Ernito A/S.

Ovennævnte oplysninger har vi venligst indhentet hos købmand Preben V. Jørgensen i Jersie, hvis familie i flere generationer ejede gården.